“Hafif”, “Yumuşak İçimli”, “Düşük Katranlı” “Light” sigaralar daha iyi değil midir?
Hayır. Bu sigaralardan içenler de normal sigara içenler kadar katran, nikotin ve zehir solurlar. Avrupa Birliği Eylül 2003’te sigara paketlerinde böylesi yanlış yönlendirici ifadelerin kullanılmasını yasaklamıştır. Ülkemizde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) tarafından sigaralardan bu tür yanıltıcı ifade ve ibareler kaldırılmış olup bu şekilde sigara satışı ülkemizde de yasaklanmıştır.

Pasif içicilik nedir?
Pasif içicilik başkalarının içtiği sigaranın dumanına maruz kalmaktır. Sigara içilen her yerde pasif içiciliğe sebep olan çevresel sigara dumanı mevcuttur.

Çevresel sigara dumanı iki türlüdür:
Yan akım dumanı: sigaranın ucundan çıkan duman.
Ana akım dumanı: sigara içenin içine çektikten sonra üflediği duman.
Çevresel sigara dumanının nasıl bir etkisi vardır?
Pasif içicilik, yani çevresel sigara dumanına maruz kalmak insan vücudundaki hemen her organa zarar verebilir. Akciğer kanseri riskini %24, kalp hastalığı riskini ise %25 artırır.
Çevresel sigara dumanı çocuklar için çok zararlıdır, zira çocukların vücutları hâlâ gelişim aşamasındadır. Anneleri sigara içen bebeklerin beşik ölümü oranı diğerlerine oranla iki kat daha fazladır. Sigara içilen bir evde büyüyen çocuklar astıma, orta kulak enfeksiyonuna, öksürüğe, soğuk algınlığına ve hırıltıya daha çok yakalanırlar.
Pasif içicilik de sigara içmek kadar tehlikeli midir?

Pasif içiciliğe maruz kalanlar da sigara içenlerle aynı tehlikelerle yüz yüzedirler. Onlar da aynı zehirli gazları ve kimyasalları solumakta ve aynı sağlık tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Sigara dumanının bebekler, çocuklar ve doğmamış bebekler için ne gibi tehlikeleri vardır?
Sigara dumanında binlerce zehirli kimyasal madde vardır. Bu zehirler sigara içenlerin yanında bulunan çocukların akciğerlerine girer.
Sigara içilen ortamda büyüyen bebeklerin ve çocukların:

  • Astım krizlerine ve göğüs enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı iki kat fazladır.
  • Daha birinci yaşlarını doldurmadan hastaneye yatma tehlikeleri daha yüksektir.
  • Hastalık nedeniyle okuldan geri kalma ihtimalleri daha yüksektir.
  • Öksürüğe, soğuk algınlığına ve hırıltıya yakalanma riskleri daha yüksektir.
    Ayrıca, sağlık araştırmalarından elde edilen bilgilere göre sigara içilen ortamda büyüyen bebeklerin ve çocukların beşik ölümü riski sigara içmeyenlerin çocuklarından çok daha yüksek,
  • Menenjit riski daha fazla,
  • Kısmi sağırlığa yol açan orta kulak iltihabı gibi kulak enfeksiyonlarına yakalanma tehlikesi daha fazladır.